Att använda sig av flera hundra kilo häst för ömtåliga personer med smärta, stress och ångest är kanske inte det första man tänker på som behandlingsmetod.
Men så kallad hästunderstödd terapi visar att samspelet människa och djur kan påverka både kropp och själ.

I Sonakull bedriver vi i blygsam skala hästunderstödda aktiviteter i samarbete med etablerade vårdgivare. Vi har även erfarenhet av och välkomnar gärna ridgäster med funktionsvariationer av olika slag. Våra djur och miljön lämpar sig väl för hästunderstödda aktiviteter. Kontakta oss för mer information.

Har du friskvårdsbidrag från din arbetsplats? Nu är även ridning en godkänd friskvårdsaktivitet enligt skatteverkets regler vilket betyder att du kan använda friskvårdbidraget för att betala en guidad naturupplevelse med häst.

Hästnäringens nationella stiftelse släppte 2018 rapporten Hästen och Folkhälsan. Hästen och Folkhälsan, evidens och goda exempel.