Miljöpolicy

Allt repmaterial tillverkas i östra Tyskland, nära den Tjeckiska gränsen. Endast 98 mil från Sonakull ger det en låg miljöpåverkan i form av korta transporter. Dessutom har vår leverantör ett modernt miljötänk som vi gillar skarpt!

Utfasning av fossila bränslen står i dagens läge högt på agendan. Tillsammans med LIROS drar vi vårt strå till stacken.

Som en av de ledande tillverkarna av rep och linor i Europa är LIROS GmbH aktivt involverade i ett klimatskyddande arbete. En solig dag täcks 100 % av den energi som krävs för tillverkningen på LIROS av solenergi. Genom att investera i solcellspaneler på taket till LIROS 9500m2 stora produktionshall i Tyskland kan man inte bara täcka sina egna behov, utan även leverera ett överskott av förnyelsebar energi till elnätet. Hållbarhet och miljöansvar är en del av LIROS företagsfilosofi. Hela LIROS anläggning värms med spillvärme från en biogasanläggning som genererar el och värme från biomassa.

LIROS GmbH fortsätter att arbeta med projekt för energibesparing och förnyelsebar energi och använder dessa landvinningar i produktionen – till förmån för miljön.

 

Våra Ullprodukter tillverkas av Sofia Stålnacke i Vittangi. Faktiskt är det hela 157 mil till Vittangi från Sonakull, ändå är det relativt närproducerat i jämförelse med likvärdiga produkter.Ullen kommer från svenska Gotlandsfår i mellansverige och Sverige har världens bästa djurvälfärd! Läs mer om hur tillverkningen går till här.

 

De fina sadelhängarna i trä och metall tillverkas av goda vännerna Åsa & Janne Stigemyr i grannbyn, äkta Småländskt hantverk så närproducerat som det kan bli!

 

Välkomna att handla med gott samvete!